Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko i adres e-mail, jest MindLab sp. z o.o., ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego usług MindLab.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi kwestiami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych przez MindLab, które znajdują się poniżej. Znajdziesz w nich informacje na temat przysługujących Ci praw, podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz kategorii odbiorców danych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MindLab sp. z o.o.

 1. Administratorem Twoich danych jest firma MindLab sp. z o.o., ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków.
 2. Możesz skontaktować się z nami mailowo newsteller@mindlab.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez MindLab w celach szkoleniowych.
 4. Podstawą przetwarzania Twoich danych we wskazanym wyżej celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), obejmujący promocję usług MindLab.
 5. Twoje dane pozyskane zostały bezpośrednio od Ciebie, przedstawiciela Twojej organizacji lub też ze źródeł publicznie dostępnych (serwisów internetowych, społecznościowych itp.).
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa:
  1. Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia do nich odpowiednich zmian;
  2. Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
  5. Prawo do wycofania zgody: udzieloną zgodę do przetwarzania danych możesz w każdej chwili wycofać;
  6. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 7. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej: newsletter@mindlab.pl
  2. poczty tradycyjnej: ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków
 8. MindLab dokłada najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać pracownikom i współpracownikom MindLab w celu dopełnienia obowiązków szkoleniowych wynikających z odrębnych umów.
 10. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas wskazany w odrębnych umowach.